logo

Therapie Programma

De keuze voor een individueel programma is de bewuste keuze
verantwoordelijkheid te nemen voor wie je bent, voor je gevoelens,
je acties en dat wat je gelooft over jezelf en anderen

 

Therapie Programma
Therapie houdt in dat je terugkijkt. Bewust kijken naar het verleden, toelaten van onverwerkte gevoelens die je nu nog in de weg zitten. De ruimte creëren voor acceptatie en uiteindelijk het verleden los laten. Genezing is in de geleidelijke acceptatie en in het laten gaan zodat je met meer kracht in het nu kan staan.

Werken met het Innerlijke kind
het Innerlijke kind staat al jaren het centraal in de manier waarop ik met mensen werk. Het kind is –anders uitgedrukt– onze emotionele kant. Een tevreden mens is iemand die zijn emoties, zijn eigen innerlijke kind, de ruimte geeft. Om te groeien, om een evenwichtig gelukkig mens te zijn is het noodzaak dat het kind in ons tijd en ruimte krijgt om te spelen, te voelen en creatief te zijn. Een gelukkig mens is iemand die volwassen is en zichzelf tegelijkertijd toestaat op gepaste tijd kind te zijn.

Counselling
actief luisteren, lichaamstaal begrijpen, het interpreteren van de woorden en de stiltes tussen de woorden, luisteren naar de toon van de stem. Feedback geven enz.

Dialoog
er zijn veel manieren om met dialoog te werken. Ik gebruik de dialoog tussen de volwassene, het kind en de ouder. Je leert die krachten te onderscheiden en hoe ze bewust of onbewust je leven beïnvloeden. Geef je innerlijke kind de ruimte om te spelen, te voelen en creatief te zijn. Ontdek hoe je tegelijkertijd volwassen kunt zijn in de ware zin van het woord.

Regressie
teruggaan naar het verleden om ervan te leren en om uiteindelijk wat toen gebeurd is los te laten. Er zijn verschillende manieren om met regressie te werken. Belangrijk is dat het je mee terug neemt naar een tijd en een ervaring toen je jonger was dan nu.

Begeleidde Meditaties en Visualisaties
een proces waarin je begeleid wordt je te ontspannen, te luisteren en je verbeelding te gebruiken. soms wordt je gevraagd jezelf bewust toe te spreken en je wordt gevraagd te visualiseren. Een innerlijke reis die het bewustzijnsproces makkelijker maakt.

Actieve Meditaties
deze meditaties hebben een actief en een rustig, stil gedeelte. Het actieve gedeelte helpt bij het losmaken van vastzittende energie. In het rustige gedeelte ben je de getuige van je innerlijke en fysieke gewaarwordingen. Dit helpt je bij het bewust worden van wie je bent en het leert je in het hier en nu te zijn.

Emotionele Expressie en werken met Lichamelijk Energie
gevoelens komen vast te zitten in je lichaam als je je lichaam in een positie gehouden hebt die je een gevoel van controle gaf. Door ademhaling, bewust gekozen houdingen en het herhalen van woorden en geluiden, kunnen we ons lichaam en daarmee onszelf bevrijden van die onverwerkte emoties.

Informatie en Prijzen
het individuele programma bestaat uit 5 sessies, een intake met een –voor de start van het programma– in te vullen vragenlijst, thuisopdrachten en evaluaties tijdens en na het programma.

€350 Individueel programma (5 sessies)

Voor boekingen en meer informatie contact